ประชาสัมพันธ์
     
ประชาสัมพันธ์ 27-29กค 2561ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา ณ สำนักสงฆ์ร่มแก้วกัลยา
   
 
   

 ..

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 25 กรกฏาคม 2561