ประชาสัมพันธ์
     
ประชาสัมพันธ์ 5กันยายน 2561 ร่วมใจทอดผ้าป่าสามัคคี ณ สำนักสงฆ์ร่มแก้วกัลยา
   
 
   

 ร่วมใจทอดผ้าป่าสามัคคี เจริญสติภาวนา บำเพ็ญบุญถวายสังฆทาน ภัตตาหารแด่พระสงฆ์ สำนักสงฆ์ร่มแก้วกัลยา

9.39-11.39น

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 30 สิงหาคม 2561