ประชาสัมพันธ์
     
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วม ทอดกฐินสามัคคี วันที่ 4 พฤศจิกายน2561นี้ ณ สำนักสงฆ์ร่มแก้วกัลยา
   
 
   

 เรียนเชิญ บุคคลทั่วไปและลูกแก้ว ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ณ สำนักสงฆ์ร่มแก้วกัลยา วันที่ 4พฤศจิกายน 2561 เวลา9.09-11.39 น

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 05 ตุลาคม 2561